Doel

De publieke mening over het verhaal van de Rogstekers van Weert is net zo helder als onverbiddelijk. Hun verhaal is 'flauw', 'oppervlakkig' en 'boeit me niet'. Toch waren ze ooit -eeuwenlang zelfs- in heel Holland bekend. Later doofde hun verhaal langzaam uit, maar in Weert bleef het vlammetje branden en werd hun club alsnog 'wereldberoemd'.

Onze site heeft als verzamelpunt twee doelen:

1 Het verzamelen van kennis, losse feitjes en afbeeldingen door de eeuwen heen. Jullie tips en adviezen worden beloond.

2 Het reconstrueren en verspreiden van een veel rijker verhaal over de Rogstekers dan tot nu toe bekend is. Dit gebeurt vooral via het magazine SteekSpel, dat tussen 2017 en 2022 twaalf maal verscheen. Alle afleveringen van dit magazine kun je gratis (in lage resolutie) lezen... behalve de laatste twee hoofdstukken van nr.12. Je kunt ze ook allemaal in print versie (in hoge resolutie) bestellen via info@steekspel.eu.

In nr.12 vind je het antwoord op twee hoofdvragen:

1 Waar komt het verhaal(tje) over de Rogstekers van Weert vandaan?

2 Waar komen de rogstekers als fenomeen zélf vandaan? Na afloop reageerden mensen: 'ja dit verhaal smaakt naar meer', 'gaat veel dieper dan ik dacht' en 'heeft me echt geboeid'. Sluit jij je hierbij aan?