Gonnet, Cornelis

Cornelis Gonnet (1842-1926), volledig: Cornelis Jacobus. Woonde en werkte zijn hele leven in Haarlem. Begon op 14-jarige leeftijd (1857) als hulp bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Haarlem. Werd later gemeente-, provincie en Rijksarchivaris. Was lange tijd ook adjunct-bibliothecaris. Nauw betrokken bij de totstandkoming van het Frans Halsmuseum aan het Groot Heiligland. Publiceerde van 1873 tot aan zijn dood in 1926. Toevallig bevat zijn eerste publicatie ook het verhaal over (de gevelsteen van) de Rogstekers uit Weert.

Gouw, Jan ter

Jan ter Gouw (1814-1894). Geboren in Amsterdam. Was geruime tijd in het onderwijs werkzaam. Vanaf 1863 wijdde hij zich aan de geschiedschrijving (met name van Amsterdam). Zijn eigentijdse waarnemingen zijn waardevol, maar een aantal conclusies inmiddels gedateerd. Overleden in Hilversum.

Hezenmans, Jan

Jan Hezenmans (1833-1909), volledig: Joannes Cornelius Antonius. Een echte Bosschenaar. Woonde en werkte zijn gehele leven in ’s-Hertogenbosch. In het dagelijks leven was hij bankemployé bij De Nederlandsche Bank in ’s-Hertogenbosch. Ook was hij vanaf 1877 tot aan zijn dood stadsarchivaris. Zijn vrije tijd besteedde hij met name aan schrijven van zowel gedichten als historische studies. (Ook wel onder pseudoniem Joannes de Busco). Hij was bevriend met Alberdingk Thijm en schreef bijdragen voor diens Volksalmanak voor Nederlandsche katholieken. Zijn werk was vooral gericht op de culturele verheffing van katholieken en heeft een sterk romantische inslag.
Na de vondst van het fenomeen rogstekers in archiefstukken van ’s-Hertogenbosch schreef hij in 1869 een heldendicht over de Rogstekers van Weert. Dit verscheen in 1870 in de Volksalmanak van Thijm. Zijn gedicht was de grondslag voor de verhalende versie van de Rogstekerslegende.

Kemp, Pierre

Pierre Kemp (1886-1967), volledig: Petrus Johannes. Woonde vrijwel heel zijn leven in Maastricht. Werkte decennialang op de loonadministratie bij steenkolenmijn Laura in Eygelshoven. Met name bekend als dichter (en schrijver). Maakte echter ook schilderijen. Zijn dichtwerk werd in 1956 bekroond met de Constantijn Huygensprijs en in 1958 met de P.C. Hooftprijs. Voor meer info: pierrekemp.nl.

Smet, Eddy de

Eddy (Eduard) de Smet (1917-2001). Geboren te Amsterdam. Gestart als reclame-tekenaar bij DelaMar, later directeur en mede-eigenaar van reclamebureau Van Maanen, Amsterdam. Vermoedelijk de auteur van verhaal op rijm en tekeningen over de Rogstekers in de Panorama (1941). Overleden te Bergen (N-Holl).

Welters, Henri

Henri Welters (1839-1887), volledig: Gerard Henri Hubert. Geboren te Echt. Priester. Tevens actief als schrijver van godsdienstige werken. Schreef ook gedichten. Bij het uitbrengen van het boek Limburgsche legenden, sagen, sprookjes en volksverhalen was hij rector van een klooster met jeugdinternaat in Grubbenvorst (bij Venlo). Daarna werd hij pastoor in Spaubeek, waar hij op relatief jonge leeftijd overleed.

Wolf, Johann Wilhelm

Johann Wilhelm Wolf (1817-1855). Duits publicist. Geboren te Keulen. Woonde enige jaren in België, in Brussel en Gent. Hij toonde veel interesse in de Vlaamse letterkunde (en emancipatiebeweging) en reisde samen met zijn verloofde Maria von Plönnies en haar moeder, de dichteres Luise von Plönnies, door Nederland en België om volkssagen te verzamelen. Een initiatief te vergelijken met het werk van de gebroeders Grimm. Eind jaren veertig keerde hij terug naar Duitsland. Schreef een autobiografie onder het pseudoniem Johannes Laicus. Hij overleed op jonge leeftijd in een kuuroord in Hofheim (am Taunus).