Op jacht in Europa

Heel Holland kende de Rogstekers, al eeuwenlang. Maar in dit nummer kijken we verder dan Holland. En belanden we via Friesland en Duitsland in Brussel. De ‘hoofdstad’ van Europa.

Dit nummer bevat een dozijn verhalen. Afkomstig uit diverse steden in Holland, Friesland, Duitsland en het huidige België. Verhalen die laten zien hoe bekend de Rogstekers tussen 1650 en 1815 al waren.

De verhalen hebben ditmaal meer profiel gekregen. Want ze bevatten niet alleen een letterlijk citaat van de Rogstekers. Ook de context en de schrijver komen aan bod.

Zo komt er meer zicht op de reden waarom een auteur hen erbij had gehaald. De Rogstekers werden namelijk altijd gebruikt om een gebeurtenis of begrip te illustreren. Meestal op spottende en soms hatelijke wijze.

Het laatste verhaal gaat over de gebeurtenissen in Weert in 1789 en 90. Waarin feit en fictie is vermengd tot propaganda (tegenwoordig fake nieuws genoemd). Feit is dat een grote groep Weertenaren naar Roermond trok om drie kopstukken uit het provinciaal bestuur te arresteren.

Zoals gebruikelijk zijn de verhalen van eigentijdse en soms moderne afbeeldingen voorzien. Ditmaal ook met schilderijen van Jan van Riet. Onder andere voor de omslag. Daarnaast maakte Jack Moonen drie treffende cartoons bij het verhaal over Weert.

Ziehier hun schilderijen en tekeningen.

De omslag (en losse poster)

Arrestatie in Roermond - Jan van Riet

De Academicus - Jan van Riet

De Rogstekers in het Rosveld - Jan van Riet

Patriotten versus keizersgezinden - Jack Moonen

Vijgen uit Roermond op weg naar Brussel - Jack Moonen

Dokter Haex - Jack Moonen